ποιότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Στην εταιρεία μας παράγουμε πιστοποιημένα προϊόντα (ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1) σύμφωνα με τις κλιματολογικές  συνθήκες του τόπου μας.
Με κατάλληλους  χρόνους πήξης και υψηλές αντοχές  για να εξασφαλίζονται, οι καλύτερες δυνατές ποιοτικές προϋποθέσεις τόσο για την κατασκευή των οικοδομημάτων  όσο και στην  εφαρμογή των απαιτούμενων επιχρισμάτων.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ παράγονται με βάση το κλίνκερ και τον ασβεστόλιθο, χωρίς άλλες προσμίξεις και χαρακτηρίζονται από μικρό αποτύπωμα σε CO2.
Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε ουσιαστικά:
-Στην μείωση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα,
-Στην βελτίωση της ποιοτικής αναβάθμιση των κατασκευών, των αντοχών, της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων που ζούμε και μας περιβάλλουν.
Καθαρότερη κατασκευή, αρωγός για καθαρότερη, ασφαλέστερη βιώσιμη ανάπτυξη.
Προστατεύουμε το δικό μας σήμερα, συμβάλουμε δυναμικά και συστηματικά για το μέλλον όλων μας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΥΔΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου της εταιρεία μας είναι άρτια στελεχωμένο από επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό και με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για τον συνεχή, συστηματικό και αξιόπιστο έλεγχο:

  • Των πρώτων υλών,
  • του ελέγχου της σταθερότητας επίδοσης του εργοστασίου παραγωγής
  • των παραγομένων τύπων τσιμέντων.
  • Ακολουθούμε τις απαιτήσεις των προτύπων και οδηγιών όπως αυτές απορρέουν από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ) και οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία.
  • Συνεργαζόμαστε συστηματικά με άλλα ερευνητικά και εργοστασιακά εργαστήρια τσιμεντο-παραγωγών μέσω των διεργαστηριακών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουμε, με στόχο την συνεχή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του ελέγχου των εσωτερικών ποιοτικών διεργασιών που εφαρμόζουμε.
  • Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα.